GEBRUIKSVOORWAARDEN PRODUKTEN

Gebruiksvoorwaarden:

Het is niet toegestaan onze produkten te openen, te kopieren, te modificeren enz. Dit ivm. veiligheid voor u en voor derden.

Bij opening van onze produkten vervalt de garantie.

Bij wijzigingen aan of in onze produkten vervalt de garantie en aansprakelijkheid.

Verder:

U mag onze produkten niet:

*in brand steken.

*In water dompelen.

*nat afnemen.

*openen en aan de electronica zitten.

*met hamer of ander hard voorwerk behandelen.

*in de magnetron of oven zetten.

*enige andere bewerking laten ondergaan dat er schade aan het produkt, uzelf of aan derden     kan ontstaan


Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

Onze prdukten zijn niet geschikt om:

*voorwerpen op te zetten

*met water, dranken of (andere) chemicalien te bewerken

*mee te gooien of om te duwen

*boven op mensen, beesten en andere zaken te zetten.

Elk gebruik buiten normaal maatschappelijk gebruik (waarvoor het produkt bestemd is) is verboden.


Wij zijn niet aansprakelijk voor schade , noch aan mensen, noch aan beesten noch ana materiele en inmateriele zaken/ goederen, veroorzaakt door onjuist gebruik van onze produkten.

En ook niet in de boven vermelde gevallen.